OnGi EtOrRi!!!

Gizarte globalizatu honetan, hezkuntzak ardura handia dauka ikasleak hezterakoan. Aniztasun handia aurkitzen dugu eskola eta ikastola bakoitzean. Eskolak " inklusiboak " bihurtu behar ditugu denei heziketa berdina jasotzeko eskubidea eskeiniz. Denok denekin hezitu behar gara ikasle bakoitza bere ezaugarri bereziak izan arren. Horretarako, ikaskuntza kooperatiboari helduko diogu , ikasleak beraien artean ikaskuntza prozesua aurrera eraman behar dute, denok denekin. Bruner esaten zuen moduan " los aprendices se andamian ".

2010/04/14

TALDEAREN KOHESIOA ETA IKASKETA KOOPERATIBOA .

· Oso zaila da ikasketa kooperatiboa gela barruan aplikatzea, ikasi nahi dituzten ikasleak, ikasteko motibatuta daudenak eta ahalmen ona dutenak, gehienetan, bakarrik lan egitea nahi dute.

· “Taldeko kohesioa funtzeskoa da, baina ez da nahikoa, gela era kooperatiboan estrukturatzeko”.

1.1. Taldeko kohesioa.

- Ikasketa kooperatiboa landu aurretik, taldearen konzientzia landu behar dugu, lortu behar dugu ikasketarako komunitate txikia .(“una pequeña comunidad de aprendizaje”)
- Pribilegio bat da Tutoretzak izatea, talde dinamikak antolatzea erresten dituelako.

1.2. “Klima” edo gelako giroa.

- “Klima” edo Giroa : bi kontzeptu hauek segun eta zertarako erabili nahi ditugun, momentuan behar dugun esanahi egokia hartuko edo erabiliko dugu.
- Gela guztietan rasgo batzuk daude, gela bateko “konplejitatea” azaldu eta giroa determinatzen dutena.

-Komunak diren rasgoak hauek direla esan dezakegu:

Multidimensionalitatea.
Simultaneitateta.
Berehalakotasuna.
Impreditibilitatea.
Publizitatea.
Historia.

-“Marchena” zera dio : “el ambiente de una clase está supeditado a la gestión de la misma”.

· Ikasteko giroa gelan emateko, bi estrategi mota eman behar dira:

1) Ikasleak bidalitako ariketak egiteko ahalmena izan behar dute.
2) Gustura sentitu behar dira gela barruan.

No hay comentarios: