OnGi EtOrRi!!!

Gizarte globalizatu honetan, hezkuntzak ardura handia dauka ikasleak hezterakoan. Aniztasun handia aurkitzen dugu eskola eta ikastola bakoitzean. Eskolak " inklusiboak " bihurtu behar ditugu denei heziketa berdina jasotzeko eskubidea eskeiniz. Denok denekin hezitu behar gara ikasle bakoitza bere ezaugarri bereziak izan arren. Horretarako, ikaskuntza kooperatiboari helduko diogu , ikasleak beraien artean ikaskuntza prozesua aurrera eraman behar dute, denok denekin. Bruner esaten zuen moduan " los aprendices se andamian ".

2010/04/29


Gela baten barruan elkarlanean aritzea oso garrantsitzua da irakaskuntza- kooperatiboa lortzeko. Hemen uzten dugu Leioako berritzeguneko artikulu edo gida bezalako bat talde lanean lan egitearen zergaitiak, abantailak...
Horretaz aparte, ezaugarri batzuk agertzen dira, gai honetaz guztia askoz hobeto ulertzeko eta zer egin behar dugun talde lana bultzatzeko eskoletan.
Artikulo honetan, Antoniano ikastetxean, eskola kirol alorrean , talde lana eta partaideen kooperazioari buruz hitz egiten da. Talde lanaren garrantzia aipatzen da, eta partaide bakoitzak duen betebeharra gainontzekoenen bera izan behar dela aipatzen da. Lan kooperatiboa bai kirolan zein hezkuntan eta bizitzako beste arlo batzuetan sustazten dituen aztura eta baloreak oso garrantzitsuak dira. Hona hemen esandakoari buruzko artikulo bat.

2010/04/27

Eskola inklusiboaren adibidea


Askotan aipatu dugu eta jarraituko dugu aipatzen eskola inklusiboaren garrantzia.
Gela batean ezin dugu ikaslei baztertu, guztiok elkarrekin lan egin behar dute; modu horretan, hezkuntza aberatsagoa izango da.
Hemen aurkezten dugu Arrigorriagako instituto batean proposatutako eskola inklusiboaren proiektua. Bertan,proiektuaren iraupena, zergatiak, helburuak, lanaren plangintza...ikus ditzakegu.

2010/04/14

TALDEEN ERAKETA.


* Taldeak osatzeko formula simplea: ikasleei galdetzea ze 3 ikaskideekin gustatuko litzaioke lan egitea. Era honetan azkar ikusiko dugu zeintzuk dira bazterturik geldituko diren ikasleak, edo aukeratuak izan ez diren ikasleak .

* Talde hetereogeneoak ateratzeko hoberena izaten da irakasleak osatzea taldeak, kontutan izanda, norberaren preferentziak.

*Kontutan izan behar ditu, taldeak era homogeneo, hetereogeneo moduan antolatu ahal direla.

TALDE KOOPERATIBO ESPORADIKOAK.

· Gogoratu ikasketa kooperatiboa bi helburu dituela:

1) Ikasle talde osoa eduki eskolarrak ikastea
2) Lan taldean lan egiten ikastea.
·

· Taldeen hetereogeneitatea ezaguera iturri moduan kontsideratzen da eta ikasketarako estimulu moduan ere.

· Ikasleak lan talde homogeneoetan lan egitea ere garrantzitsua da, baina helburu eta denbora konkretu baterako.

· Taldeak egiteko, kontutan izaten da adina eta ikasleen esperientzia. Ikaslea gero eta helduagoa izan eta esperientzia gehiago izan, taldeak konponente gehio izan ahal ditu. Beraien arteko interakzio maximoa lortzeko hoberena da 4-5 pertsonako taldeak osatzea.

IKASKUNTZA KOOPERATIBOA IRAKASTEKO BALIABIDE MODUAN


o Ohikoena da zailtasun asko aurkitzea, era honetan lan egitea kostatzen zaie, normalean indibidualistak eta konpetitiboak izaten dira.
o Norberak berera doa, batzuk indibidual moduan doazte, beste batzuk berriz, ondokoari kopiatzen saiatzen dira.
o Oso garrantzitsua da talde baten interakzioa ziurtatzea.

-Kontutan izan behar dugu:

Lan taldea baliabide moduan.

1) Interbentziorako lehenengo urratsa, beharrezkoak dira, baina urrats honek ez da nahikoa, modu kooperatiboan antolatzeko hezkuntza ekintzak .

2) Bigarren urratsean berriz, pauso berri bat eman behar da, eta gela barruan erabiltzea talde lanak ikasle talde murriztuekin, kooperazioa ziurtatzeko. Modu honetan hobeto barneratuko dituzte eduki eskolarrak.

3) Maila honetan erabiltzen diren taldeak izaera esporadikoa daukate.

· Ikasleak jakin behar dute metodo honekin ikasten badute, lana erakargarriagoa eta eraginkorragoa dela, konturatuko dira, bere kide batetik, berehala izango dutela laguntza .

IRAKASLEAREN INTERAKZIOA EUREN IKASGELAN.

Gai honekin, jarraituz, kontutan izan behar dugu, irakaslearen interakzioa euren ikasgelan, zein den.


- Honi buruz ,Marchena experientzia batzuk azaltzen dizkigu (interesgarriak iruditzen zaizkit):

o Irakaslea ikasleei era normal batean tratatu behar die.
o Irakaslea ikasle bakoitzaren fazeta desberdinak ezagutu behar ditu.
o Humorea erabiltzen du, ikasleak poztasunez ikasteko.
o Ikasleei laguntzen die, ematen dituzten ideietan euren zentzua izateko.
o Ikasketa euren ikasleekin konpartitzen du.
o …

TALDEAREN KOHESIOA ETA IKASKETA KOOPERATIBOA .

· Oso zaila da ikasketa kooperatiboa gela barruan aplikatzea, ikasi nahi dituzten ikasleak, ikasteko motibatuta daudenak eta ahalmen ona dutenak, gehienetan, bakarrik lan egitea nahi dute.

· “Taldeko kohesioa funtzeskoa da, baina ez da nahikoa, gela era kooperatiboan estrukturatzeko”.

1.1. Taldeko kohesioa.

- Ikasketa kooperatiboa landu aurretik, taldearen konzientzia landu behar dugu, lortu behar dugu ikasketarako komunitate txikia .(“una pequeña comunidad de aprendizaje”)
- Pribilegio bat da Tutoretzak izatea, talde dinamikak antolatzea erresten dituelako.

1.2. “Klima” edo gelako giroa.

- “Klima” edo Giroa : bi kontzeptu hauek segun eta zertarako erabili nahi ditugun, momentuan behar dugun esanahi egokia hartuko edo erabiliko dugu.
- Gela guztietan rasgo batzuk daude, gela bateko “konplejitatea” azaldu eta giroa determinatzen dutena.

-Komunak diren rasgoak hauek direla esan dezakegu:

Multidimensionalitatea.
Simultaneitateta.
Berehalakotasuna.
Impreditibilitatea.
Publizitatea.
Historia.

-“Marchena” zera dio : “el ambiente de una clase está supeditado a la gestión de la misma”.

· Ikasteko giroa gelan emateko, bi estrategi mota eman behar dira:

1) Ikasleak bidalitako ariketak egiteko ahalmena izan behar dute.
2) Gustura sentitu behar dira gela barruan.

IKASKETA KOOPERATIBOA MODAN DAGOELA DIOTE!.

-Honen barruan 3 estruktura bereiztu ditzakegu:

1.1.- Jardueraren estruktura : gela barruan ikasleen, irakasleen arteko erlazioa sortzen duen elementua da .
-Estruktura honen barruan hauek ere desberdintzen ditugu:
·Indibidualiatea.
·Lehiakortasuna.
·Kooperatibitatea.


1.2.- Helburuen estruktura (estruct de finalidad): ikasleek lortu nahi dutena zera da, beste sub-estrukturak eraiki , azken finean ezagutzen direnak, helburuen estrukturak bezalakoak, hauek era askotakoak izan ahal dira segun eta , zein estrukturarekin erlazionatzen diren: jarduerak, indibidualista, lehiakorra denarekin edo kooperatiba denarekin.

1.3.- Autoritatearen estruktura : erregulatzen du erreferentzia egiten duen guztiari: nola ikasi eta zer ikasi erabakitzen duen pertsonari erreferentzia egiten dio, zer ebaluatu behar den eta nola ebaluatuko da.

Piaget dioen moduan: “la cooperación entre iguales que aprenden, en una relación más simetrica, es an importante como la relación más asimetrica entre éstos y quien les enseña”.

·Ikasle gehiago egonez gero, era autonomo batean lan egiten dutenak, irakaslearentzako hobeto izango da, horrela autonomo ez diren ikasleekin egongo da, atentzio gehiago eskeniniz.

·Laburbilduz; estruktura kooperatibo batean, irakaslea ez da bakarra izango ikasleei irakatsiko diena, baizik eta , beraiekin elkarbanatuko du irakasteko erresponsabilidadea : ikasleak , beraien artean ere irakatsiko dira.

IKASKETA KOOPERATIBOA GELA BARRUAN.

· Ikasketa kooperatiboa , gure ikasleei irakasteko erabili ahal dugun errekurtso bat da.

· Proiektuak edo ikasketa kooperatiboa:

- Bi errekurtso hauek ez daude maila berdinean: gauza bat da erabiltzen ditugun estrategiak (proiektuka lan egitea), eta oso desberdina den beste gauza bat da, ikaskuntza eta ikasketaren prozesuaren estruktura, hau da, gela barruan nola daukagun lana antolatuta.


- Ikaskuntza eta ikasketaren prozesuaren estruktura honelakoak izan daiteke:

· Indibidualista.
· Lehiakorra.
· Laguntzailea.

- Poiektuka lan egiteko derrigorrezkoa edo beharrezkoa da lan egitea modu kooperatibo batean.

· Ikasketa kooperatiboaren estruktura ez du nahi eta nahiez lan indibiduala baliogabezten. Gela modu kooperatibo batean estrukturatua izan dezakegu eta talde lanetan lan ez egitea . Talde lanak eta banakako lanak ez dira bateraezinak diren errealitateak .

2010/04/08ESKOLAK ETA AULAK INKLUSIBOAK BEHARREZKOAK DIRA BEZTERKETARIK GABEKO GIZARTEA OSATZEKO.

Barneko eskola eta irakaskuntza kooperatiboa.

Ikasleen artean bazterketarik ez egitea oso garrantzitsua da, gure gizartean dauden idei diskriminatzaileekin bukatzeko eta mundu guztiari hartzen duen komunitate bat osatzeko.
Hori dela eta, eskola eta gela inklusiboak eta irakaskuntza kooperatiboa bi kontzeptu desberdinak dira baina elkar loturik doaz.
*Aurreko aukera hori irakaskuntza kooperatiboan oinarritu behar da eta guztiok parte hartu behar dugu.
UNESCO defendatzen duen moduan, ohiko eskolak ikuspegi inklusiboa hoberena izaten da hezkuntza osoa lortzeko.